Frihet og suksess med selvpublisering og BoD

Flere og flere forfattere velger i dag selvpublisering av bøkene sine. Hvorfor lønner det seg med selvpublisering, og hva bør du tenke på?

24.02.2021 · Linnso Bjerke Publisering

Takket være selvpublisering har alle muligheten til å gi ut sin egen bok og bringe den til lesernes oppmerksomhet. Populariteten til denne alternative formen for publisering har vokst sterkt de siste årene. Dette kommer hovedsakelig av at forfatteren har full kontroll over hele prosessen – fra innhold og utseendet til tidsplanen og markedsføringen av boken. At forfatteren selv beholder alle rettigheter til publikasjonen, er også et tiltrekkende element ved selvpublisering. I tillegg finnes det plattformer for selvpublisering og forfattertjenester som gjør det mulig å gi ut egen bok raskt og enkelt. Samtidig sørger trykkprosessen Print on Demand for lave kostnader. Når bøker kun trykkes etter bestilling, trenger de ikke trykkes i store opplag og lagres, og forfatterens oppstartskostnader er minimale.

Selve publiseringen er imidlertid bare ett trinn i et større prosjekt: I tillegg til å skrive og publisere, tar den selvpubliserende forfatteren også hånd om implementeringen av boken og bringer verket til lesernes oppmerksomhet. En selvpubliserende forfatter kan beskrives som en prosjektleder: du trenger ikke å gjøre alt selv, men du må sørge for at de forskjellige aspektene ved prosjektet blir ivaretatt.

SELVPUBLISERING BERIKER MARKEDET

Endringen i publiseringsformatet har ført til at leserne vurderer suksessen til boken og ikke til forlaget. Dette ikke bare beriker bokmarkedet, men skaper også en mulighet til å publisere verk som ellers ville blitt oversett. Det er mange eksempler på vellykkede selvpubliserende forfattere i dag, der en av dem er svenske Emelie Schepp. Han ga ut den første delen av sin detektivserie selv, solgte og sendte ut titusenvis av bøker fra garasjen sin og oppnådde stor popularitet i hjemlandet. Som et resultat ble et stort svensk forlag interessert i publikasjonen, og nå er verket oversatt til mer enn 30 forskjellige språk. Han har selv uttalt seg om selvpublisering og mulighetene det gir: “Hvis jeg hadde gitt opp da jeg ikke fikk svar fra forlagene, ville jeg ikke vært her”.

4 TRINN FOR DEN SELVPUBLISERENDE FORFATTER
Å gi ut en bok som en selvpublisert publikasjon gir også utfordringer når forfatteren selv tar seg av trinnene i prosjektet. Spesielt som førstegangs-forfatter kan det være vanskelig å få oversikt over hva som bør vurderes riktig når man publiserer. For mange forfattere ligger det mange års arbeid bak det ferdige manuskriptet, som naturligvis er den viktigste forutsetningen for å utgi boken – men det er mye å gjøre selv etter at teksten er fullført. Vi har derfor strukturert selvpubliseringsprosessen i fire trinn for å hjelpe forfatteren med å planlegge implementeringen og publiseringen av sin bok.

1. SKRIVEPROSESSEN

Publiseringen av boken er selvfølgelig basert på et manuskript som er klar til å se dagens lys og møte leserne. Ofte er manuskripter arbeidet på i flere måneder eller til og med mange år, og som forfatter kan det være vanskelig å gi slipp. Selv om den store fordelen med selvpublisering er at forfatteren beholder full beslutningsrett over innholdet, rådes det å søke tilbakemelding på teksten – både når det gjelder innhold og språk. Det store arbeidet skal fullføres med ære, og det skal ikke være noen hast med å fullføre teksten. Det er viktig at det ferdige manuskriptet er feilfritt, konsistent og leservennlig.

Å utføre korreksjoner kan være vanskelig for forfatteren og det er lett å bli blind på egne feil – det rådes derfor å få ekstern hjelp til å fullføre manuskriptet. For tilbakemeldinger kan man for eksempel henvende seg til venner, bekjente eller tjenester for forhåndslesing. Det er viktig å få leserens mening i forhold til f.eks. historiens klarhet og om teksten oppfyller forventningene. Husk at leseren er den du trenger å overbevise med teksten din – så ikke undervurder tilbakemeldingene du får!

Profesjonelle forfattertjenester

I tillegg bør du henvende deg til en profesjonell innen språkadministrasjon. For eksempel en korrekturleser kontrollerer grammatikken og stavemåten til teksten, mens en språkvasker gir tilbakemelding om strukturen, troverdigheten og skrivestilen. I BoD tilbyr vi slike tjenester for å kunne hjelpe våre selvpubliserende forfattere på veien til suksess.

2. BOKUTFORMING

Layouten

Når manuskriptet har hatt en grundig gjennomgang, er det på tide å gå videre til neste trinn. Oppsettet til en bok følger ofte et bestemt mønster, og det er ikke nok å legge teksten på papir i hvilken som helst form. Teksten og eventuelle bilder bør legges inn hver for seg på hver side i boken, slik at boken gir et profesjonelt inntrykk og garanterer leseren en best mulig og behagelig leseropplevelse. For eksempel må linjeskift, bindestrek, avsnittsskift og eventuell innholdsfortegnelse tas med i oppsettet. Skriftvalg og overskriftsstiler er også viktige elementer å ta hensyn til. Ulike litterære sjangre har sine egne stiler, noe som er bra å huske på når man designer et layout.  Et tips er å ta utgangspunkt fra andre bøker: hva slags bok er hyggelig å lese? Hva slags formel følger oppsettet og hvilke skrifttyper er brukt?

Omslaget

I tillegg til oppsettet, må også et omslag utformes for boken. Omslaget er bokens ansikt utad, som må overbevise leseren på noen få sekunder. Dersom verket ikke er kjent, er omslaget den viktigste faktoren for at leseren velger å løfte boken fra hylla og lærer mer om den ved å lese baksideteksten.

Omslagets utseende er selvfølgelig et spørsmål om smak, så det er tross alt vanskelig å definere hva som generelt karakteriseres som et “bra omslag”. Det viktigste er at det passer til boken, slik at omslagets utforming bør alltid baseres på bokens innhold. Det er som nevnt det første inntrykket leseren får av boken, og det vekker visse bilder og forventninger. Derfor bør innholdets sjanger, hovedtrekk og stemning representeres på bokomslaget.

Bokomslaget består av en forside, en bokrygg og en bakside – hver med sin egen rolle: Forsiden inneholder overnevnte fakta og aktiverer ofte leserens fantasi, bokryggen er synlig når den står i en bokhylle, og på baksiden finner man blant annet innholdsbeskrivelsen, noe som er et sentralt element. Når leseren overbevises om bokens utseende, nok til å ta boken i hånden, spiller baksideteksten en stor rolle i å påvirke kjøpsbeslutningen. Så når omslagets forskjellige elementer samspiller og helheten er både profesjonell og funksjonell, vil boken din selge.

3. SELVPUBLISERING

På publiseringsstadiet gjøres boken endelig tilgjengelig for bokhandelen og kan bestilles av leserne. For at boken kan selges i bokhandelen og funnet både av bokhandelen og leserne, anbefales det å katalogisere tittelen så nøyaktig som mulig. Fremgangsmåten for publiseringen avhenger av hvilken metode eller plattform du benytter deg av.

myBoDs trinn

Med selvpublisering hos BoD publiserer du enkelt gjennom din egen personlige myBoD-konto, der boken først får sitt eget ISBN. I hvert bokprosjekt går forfatteren gjennom seks trinn med instruksjoner og felter hvor viktig informasjon for tittelen og publiseringen legges inn. For eksempel blir blant annet navnet på forfatteren og boken, samt utformingsinformasjon (som antall sider, størrelse og omslagskvalitet) lagt til i disse trinnene. For katalogisering av informasjon forbereder forfatteren bokens innholdsbeskrivelse, som vises i forbindelse med boken i bokhandler, nøkkelord som samsvarer med innholdet, og velger hvilke produktkategori(er) verket faller inn under. Ved hjelp av produktkategoriene vet bokhandlere og biblioteker hvordan de skal katalogisere en tittel riktig i deres produktinformasjon, noe som gjør dette trinnet veldig viktig. I BoD bruker vi Bokhandelens varegrupper som er utarbeidet av Bokhandlerforeningen.

Filopplasting og godkjenning

I tillegg lastes filer med bokens bokblokk (innhold) og omslag opp i bokprosjektet, og avtalene blir etter hvert godkjent. Avtalene definerer blant annet generelle vilkår, slik som forfatterens opphavsrett og måten boken er utført på, utsalgsprisen og forfatterhonoraret. Dette sikrer at det foreligger klarhet om grunnlaget for publisering for begge parter. Når de seks trinnene i bokprosjektet er fullført og sendt til BoD, vil trykkfilene kontrolleres og godkjennes for trykk av BoD. Tittelinformasjonen blir umiddelbart videresendt til Den Norske Bokdatabasen, hvorfra bokhandlere henter informasjon til sine egne kataloger. Boken vil da være tilgjengelig for de aller fleste norske bokhandlere, nettbokhandlere og biblioteker. Hvis ønskelig kan boken også gjøres tilgjengelig for e-bokhandlere og internasjonal distribusjon. BoD tilbyr selvpubliserende forfattere det bredeste og mest varierte distribusjonsnettverket over hele verden, og sørger både for at trykte bøker og e-bøker gjøres tilgjengelig for leserne.

4. MARKEDSFØRING

Målgruppe

Boken din er nå publisert og kan bli funnet og valgt av bokhandlene – hva skjer nå? Dessverre baseres ikke suksessen til en bok på tilgjengelighet, da det er tusenvis av bøker i bokhandlenes utvalg. Din neste oppgave er å spre budskapet om boken, slik at leserne kan finne den og velge nettopp din spesielle bok blant alle de konkurrerende verkene. De to grunnleggende pilarene du effektivt kan bygge din markedsføringsprosess rundt, er definering av målgruppe og det unike med din bok. Når du vet hvem du vil rette annonsene mot og hvorfor de skal kjøpe nettopp din bok, kan du investere tid og energi på de riktige markedsføringskanalene for dine formål. Dette er mer lønnsomt i det lange løp enn å reklamere for en bok på alle mulige kanaler – som selvfølgelig vil nå et stort antall lyttere, men ikke nødvendigvis potensielle lesere som er interessert i boken din.

Digital markedsføring

Det er utallige muligheter for markedsføring, og valget bør gjøres i henhold til bokens innhold og tid til rådighet. Hvis du for eksempel ikke har tid til regelmessig å oppdatere bloggen din og fem forskjellige sosiale medieprofiler, velger du de to viktigste kanalene i forhold til din målgruppe. Det finnes mange forskjellige kanaler for markedsføring på sosiale medier – lær deg hvordan de brukes og velg de som fungerer best for deg. Et viktig grunnlag for din markedsføring er å ha en egen forfatter-nettside, slik at du kan samle all relevant informasjon om deg og boken din, samt lenker til andre profiler på ett sted. Når en leser søker etter informasjon om deg på nett, gir din egen nettside/hjemmeside mer informasjon enn for eksempel produktinformasjonen fra en nettbokhandel.

En annen stor fordel med egen nettside er at du selv bestemmer innholdet. Du kan for eksempel ikke kontrollere hva som er skrevet om deg på sosiale medier, men kan selv bestemme hvilken informasjon som er nødvendig og ønskelig på eget nettsted.

Tradisjonell markedsføring

I tillegg til digital markedsføring (nettsteder, blogg, sosiale medier), bør du også dra nytte av tradisjonell markedsføring, for eksempel gjennom presse og arrangementer. En god anmeldelse vil gi boken din verdifull synlighet, da det er mer sannsynlig at lesere kjøper bøker som er anbefalt av andre. Kontakt gjerne presse og bokbloggere og fortell dem om boken din. Gjennom BoD kan medierepresentanter bestille gratis anmeldereksemplarer av din bok. Når du kontakter media, må du imidlertid også huske på målgruppen din og begrunne hvorfor brukere av dette av dette mediet vil være interessert i boken din (f.eks. lokale temaer eller et passende emne).

Fordelen med arrangementer er at du personlig kan møte lesere, medrepresentanter og potensielle partnere. Nettverk er viktig for bevisstheten rundt både deg og boken din, og disse mulighetene er verdt å utnytte. For eksempel bidrar bokmesser og andre skrivearrangementer til muligheten for å knytte interessante og verdifulle kontakter. Det er selvfølgelig også muligheter for å organisere arrangementer selv. Du kan f.eks. kan arrangere en publiseringsfest og ta kontakt med lokale bokhandler eller biblioteker for å holde et høytlesningsevent.

EN PLAN GIR KLARHET

Når du starter ditt prosjekt for selvpublisering, er det lurt å lage en foreløpig plan for de forskjellige trinnene og tenke på den røde tråden. Du kan selvfølgelig bestemme hvor nøyaktig planen skal være: for noen er detaljplanlegging med viktige datoer, mens for andre er en tidslinje tilstrekkelig. Når du begynner å planlegge visse tiltak, tenk på når du ønsker at de skal fullføres. Definer målene dine på forhånd, og lag oppgavelister for de forskjellige fasene i prosjektet basert på disse. Kontakt mulige partnere (f.eks. for implementering av boken) og be om et estimat av tidsplanen. Du kan også legge til arrangementer eller høytider i planen din, slik at du kan organisere fremmøte eller markedsføringsaktiviteter i god tid. De overnevnte fire trinnene i prosessen for selvpublisering vil hjelpe deg med å dele planen din inn i seksjoner og avklare et flertrinnsprosjekt.

Et viktig tips til slutt: ta kontakt med andre selvutgivere, diskuter publiseringen av boken sammen – det enkle og det vanskelige, fordeler og ulemper. Ingen har like gode tips, triks og retningslinjer som andre forfattere som har vært gjennom den samme prosessen. Og i beste fall kan du også hjelpe andre selv!

Dette innlegget er basert på en artikkel skrevet av Vera Wunderlich, og ble opprinnelig publisert i magasinet Kirjoitan.

Forfatter

Linnso Bjerke

Linnso har jobbet på BoD siden høsten 2020 og er det første medlemmet i BoD Norge. I tillegg til å støtte forfattere under utgivelsesprosessen gjennom kundeservice, er hun også ansvarlig for markedsføring, sosiale medier og blogg. På bloggen deler hun gjerne tips og råd rundt bokutgivelse og markedsføring.

Flere innlegg

Leave a Reply

*Obligatorisk felt