Hvordan skape en litterær karakter

Hvordan skapes en autentisk og levende karakter? Her viser vi i 5 trinn med tilhørende tips, hvordan du kan utvikle din karakter på flere nivåer.

22.10.2021 · Linnso Bjerke · Skriveprosessen